Έντυπα

Οικονομικό Τμήμα

Όνομα Έντυπο
Γενικό Έντυπο Ένστασης

Ο Δήμος Τσερίου έχει καθορίσει τα Τέλη Σκυβαλών για το έτος 2023 σε €180 ανά νοικοκυριό / υποστατικό.

Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, Χαμηλοσυνταξιούχοι, Μονήρης, Πολύτεκνοι και Οικογένειες με ειδικά κριτήρια που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση και να διεκδικήσουν μείωση Τέλη Σκυβάλων.

Τα Γραφεία του Δήμου δέχονται ενστάσεις σύμφωνα με την ημερομηνία που καθορίζεται στον σχετικό λογαριασμό.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SMS

Ο Δήμος Τσερίου εφαρμόζει σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) για σκοπούς ενημέρωσης των Δημοτών.

Το κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσετε θα αξιοποιηθεί για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υγειονομικά θέματα, ειδοποιήσεις και λήξη φορολογιών  κλπ.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου Τσερίου. Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι ο Δήμος Τσερίου.

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

  • Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@tseri.org.cy ή δια χειρός, στα γραφεία του Δήμου Τσερίου ή  καλέσετε στο (+357)  22489105 για να μιλήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Τσερίου.

 

Παρακαλείστε, εάν επιθυμείτε, να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό να συμπληρώσετε το πιο επισυναπτόμενο έντυπο και να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@tseri.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22381729 ή δια χειρός, στα γραφεία του Δήμου Τσερίου.

(Οι υφιστάμενοι εγγεγραμμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.)

Υγειονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΟΥ)

Έντυπο για χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Έντυπο για χορήγηση άδειας εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

Ακολουθεί αυτούσια αναλυτική ανακοίνωση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Δείτε αυτουσια την ανακοίνωση.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ