ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΤΖΙΑΣ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023, 11:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Τσερίου ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο 111/85, άρθρα 124 και 125, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, η δημιουργία «Λαμπρατζιών» είναι παράνομη.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία που είχε στις 21/03/2023 με την παρουσία των ιερέων του Δήμου μας σχετικά με το θέμα των Λαμπρατζιών αποφάσισε όπως:

  • Δεν εγκρίνει το άναμμα της Λαμπρατζιάς
  • Δε θα υποδείξει κανένα χώρο