ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023, 18:15

ANAKOINΩΣΗ

 

          Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, την περίοδο 24/4/2023 – 4/8/2023, στα πλαίσια του Έργου “Δρόμος Εντός Τσερίου”, πρόκειται να εφαρμοστεί η τέταρτη φάση των εργασιών.   Συγκεκριμένα, πρόκειται να κλείσει τμήμα της οδού Στροβόλου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πεντέλης.

 

          Κατά την πιο πάνω φάση παρακαλούνται όπως οι οδηγοί με κατεύθυνση από και προς Λευκωσία χρησιμοποιούν τις οδούς Αγίου Γεωργίου, Αγίας Σοφίας, Μάρκου Δράκου, Πεντέλης και το τμήμα της οδού Στροβόλου, που θα παραμείνει ανοιχτό για την τροχαία κίνηση.

 

          Για την πιο πάνω κυκλοφοριακή παράκαμψη θα υπάρχουν οι κατάλληλες προσωρινές σημάνσεις, τις οποίες οι οδηγοί ενδείκνυται να ακολουθούν.

 

          Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.