ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ -ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2024, 19:27

Αγαπητοί

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Επικοινωνούμε σε σχέση με τις καθυστερημένες οφειλές σας προς το Δήμο Τσερίου, που αφορούν φορολογίες κατά τη Νομοθεσία για να σας υπενθυμισουμε ότι ο Δήμος Τσερίου έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας το 2022 με την εταιρεία Infocredit Group Ltd η οποία παρέχει υπηρεσίες είσπραξης οφειλών και θα αναλάβει την επικοινωνία με τους οφειλέτες μας με σκοπό την διαχείριση ή/και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δήμο Τσερίου.

Για την επίτευξη της υπηρεσίας αυτής, τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά και μόνο με καθυστερημένες οφειλές σας θα κοινοποιηθούν στην Infocredit Group Ltd για σκοπούς επικοινωνίας και διευθέτησης της είσπραξης της οφειλής σας προς το Δήμο Τσερίου, που ευχόμαστε να γίνει χωρίς αχρείαστη ταλαιπωρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα διαβιβαστούν αποτελούν τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της είσπραξης και αφορούν αριθμό ταυτότητας, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το υπόλοιπό σας.

Τέλος με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και στη σχετική επι του θέματος Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος όλων των μερών και έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας από το Δήμο Τσερίου όσο και από την εταιρεία Infocredit Group Ltd.

Εάν η επιστολή αυτή σας έχει σταλεί εκ παραδρομής ή αν στο ενδιάμεσο έχετε διευθετήσει το υπόλοιπο σας, παρακαλώ αγνοήστε την και απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας έχει προκληθεί. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν συναλλαγή, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας µε τo Λογιστήριο στο τηλέφωνο 22381744.