Ανακοίνωση κενών μόνιμων θέσεων εργασίας Πρώτου Διορισμού στο Δήμο Τσερίου

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021, 20:44

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις πιο κάτω μόνιμες θέσεις εργασίας Πρώτου Διορισμού:

- Μία (1) θέση Δημοτικού Μηχανικού ( Κλ.Α9-11-12)

- Μία (1) θέση Δημοτικού Ταμία (Κλ. Α8-10-11)

- Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7 (ii))

Έντυπα

  • 01.2021 - Ανακοίνωση θέσεων εργασίας Δ. Μηχανικός Δ. Ταμίας Β.Γ.Λειτουργός.pdf
  • 01.2021 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.pdf
  • 01.2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.pdf