ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ ΟΑΠ

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, 11:27

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Τσερίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για πέντε περιόδους ημερησίως, για την περίοδο από μετά το πέρας των διακοπών του Πάσχα με προοπτική ανανέωσης για τον μήνα Ιούνιο.

Δείτε αυτούσια πιο κάτω την ανακοίνωση.

Έντυπα