• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 16:23

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρονών, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021.

Επισυναπτέται αυτούσια η ανακοίνωση.

 

Έντυπα

  • ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 - ανακοίνωση_.pdf