ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021, 22:46

Ο Δήμος Τσερίου δέχεται δηλωσείς ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών για μία (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες.

Περισσότερες λεπτομέρειες βρείτε στα αναρτημένα έντυπα.

 

28/09/21

 

Έντυπα

  • 10.2021 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ.pdf
  • 10.2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf