Πλύσιμο Υδατοδεξαμενής Κτηνοτροφικής Περιοχής

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022, 15:54

Ο Δήμος Τσερίου ενημερώνει ότι θα προβεί σε καθαρισμό και πλύσιμο της υδατοδεξαμενής στην Κτηνοτροφική Περιοχή Τσερίου.

 

Αναλυτικές πληροφορίες στο έντυπο που ακολουθεί.

 

Δήμος Τσερίου

21.02.22

Έντυπα

  • 21.02.2022 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ (002).pdf