ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΕΡΙ

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, 13:00

Για ενημέρωση των Δημοτών Τσερίου σας κοινοποιείτε η ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας

μετά από αίτημα του Δημάρχου Τσερίου.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

Έντυπα