Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στην περιοχή του Δήμου Τσερίου

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, 18:37

Ο Δήμος Τσερίου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χωραφιών που βρίσκονται στην περιοχή Τσερίου, όπως προβούν στο καθαρισμο τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλιου 2022.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Δήμος Τσερίου

25/02/22

 

 

Έντυπα

  • 25.02.2022 - Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων (002).pdf