ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, 10:27

Ο Δήμος Τσερίου διαθέτει τη ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τον δημότη και την καλύτερη εξυπηρέτηση του.

Ακολουθεί αναλυτική ενημερωτική επιστολή.

 

Δήμος Τσερίου

 

Έντυπα