Ωρα της Γης Κύπρου

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, 13:28

Ο Δήμος Τσερίου συμμετέχει στην Ώρα της Γης Κύπρου κλείνοντας συμβολικά τα φώτα του Σαββάτου 26.03.2022 απο 8:30 μμ εως 9:30 μμ και καλεί τους Δημότες να πράξουν το ίδιο, όπως θα γίνει σε όλο τον κόσμο φωτίζοντας της ελπίδα για το μέλλον της ΓΗΣ.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 

24/03/22