ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, 13:09

Ο Δήμος Τσερίου καλεί τους δημότες του, οι οποίοι έχουν φυτέψει δέντρα στα πεζοδρόμια, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίζεται:

- Η απρόσκοπτη διέλευση πεζών και τροχοκαθισμάτων

- Η ορατότητα πινακίδων οδικής σήμανσης

- Η ορατότητα διερχομένων οχημάτων

- Η μέγιστη απόδοση οδικού φωτισμού

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

30/03/22