ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022, 11:31

Η Green Dot Κύπρου ενημερώνει ότι στις 18 Αυγούστου 2022, μέρα Πέμπτη, λόγω καλοκαιρινών διακοπών,

δεν θα πραγματοποιηθεί η περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών απο πόρτα σε πόρτα στον Δήμο Τσερίου.

Παρακαλούμε όπως μην τοποθετήσετε τα ανακυκλώσιμα υλικά για περισσυλογή την πιο πάνω ημερομηνία.

 

04/08/22