Ανακοίνωση - Έναρξη Έργου "Εντός Τσερίου

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022, 15:17

Ανακοίνωση - Έναρξη Έργου "Εντός Τσερίου"

Ο Δήμος Τσερίου ενημερώνει το κοινό για την έναρξη του Έργου "Δρόμος εντός Τσερίου"την 01.09.2022, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28.02.2024. Ανακοινώσεις σχετικά με το Έργο και τις διευθετήσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση.

 

31/08/22

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

Έντυπα