Προσφορές

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, 20:11
Ο Δήμος Τσερίου δέχεται προτάσεις - προσφορές για αγορά υπηρεσιών για τριμελές ομάδα, η οποία θα αποτελείται απο δύο Τεχνικούς Μηχανικούς οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Γραφεία του Δήμου Τσερίου, επί καθημερινής βάσης με πλήρη ωράριο και ένα Μηχανικό ο οποίος θα εργάζεται για το Δήμο…