Τουριστικός Οδηγός

Πολιτισμός

πίσω στην κατηγορία

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Πολιτισμός
Χατζηελένης 7, 2480 Τσέρι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τσερίου ιδρύθηκε το 2011 και στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Ελένειου Δημοτικού σχολείου το οποίο βρίσκεται στην κορυφή ενός πευκόφυτου, μικρού λόφου στο κέντρο της κοινότητας.

Άρχισε τη λειτουργία της σε μερική βάση, μόνο τα απογεύματα. Λόγω του ενδιαφέροντος και της στήριξης που έδειξαν οι δημότες μας, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, έδωσαν την συγκατάθεση τους να λειτουργεί σήμερα 6 μέρες την εβδομάδα, πρωινά αλλά και απογεύματα.Διαθέτει γύρω στις 5000 τόμους βιβλίων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Το υλικό είναι ταξινομημένο σε κατηγορίες. Λογοτεχνία, Ιστορία, Γεωγραφία, Καλές Τέχνες, Φιλοσοφία, Κοινωνικές Επιστήμες, Θρησκεία, Θεωρητικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Αισθητική, Ψυχολογία, Παιδικά Βιβλία Εικονογραφημένα και Μαγειρική, ενώ παράλληλα υπάρχουν Περιοδικά, Εφημερίδες, Εγκυκλοπαίδειες και Λεξικά.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική σε όλα τα τμήματά της πλην λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και περιοδικών.

Δύο φορές το χρόνο εμπλουτίζεται με καινούρια βιβλία, στο τέλος της Άνοιξης και στις αρχές του Χειμώνα, κάτι που γίνεται μέσω αγοράς καινούριων βιβλίων από τον Δήμο. Παράλληλα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προσφέρουν αριθμό βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη ενώ και οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν ακόμα και μεταχειρισμένα βιβλία στην βιβλιοθήκη. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται επισκέψεις στη βιβλιοθήκη από παιδιά των Δημοτικών σχολείων για να γνωρίσουν τα παιδιά τη βιβλιοθήκη και την αξία του βιβλίου.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Βιβλιοθήκης Τσερίου είναι η συγκέντρωση, διατήρηση, οργάνωση και προώθηση της γνώσης. Ακόμη, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων, προς τον χρήστη, υπηρεσιών για την προαγωγή της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι επιμέρους στόχοι της Βιβλιοθήκης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η κάλυψη του σκοπού της, είναι οι ακόλουθοι:

Η συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης
Η επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, ώστε να υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες των κατοίκων του δήμου και της ευρύτερης περιοχής και η παροχή πληροφοριών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους
Η διασφάλιση της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη βιβλιοθήκη
Η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των νέων τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνίας αναγνωστών
Η παροχή υλικού για ενημέρωση, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση στοχεύοντας και συμβάλλοντας στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών και στην παροχή εκείνων των μέσων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας
Η ενεργός συμμετοχή της βιβλιοθήκης στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα ή και η διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, με δυνατότητα συνεργασιών με άλλους τοπικούς ή μη φορείς με παρεμφερείς σκοπούς, για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι εκτός από παιδιά κάτω των 18 ετών. Τα παιδιά κάτω των 18 θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα, σε τέτοια περίπτωση η εγγραφή μέλους γίνεται στο όνομα του ενήλικα. Η εγγραφή γίνεται με την παρουσίαση της πολιτικής τους ταυτότητας. Κάθε μέλος δικαιούται να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία για περίοδο 3 εβδομάδων και υπάρχει επίσης το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά, (ακόμα 3 εβδομάδες). Η ανανέωση δανεισμού μπορεί να γίνει και μέσω τηλεφώνου καλώντας στο 22 380447. Δεν υπάρχει κανένα κόστος για την εγγραφή μέλους ή για των δανεισμό βιβλίων. Ο δανειζόμενος οφείλει να διατηρεί τα βιβλία σε καλή κατάσταση χωρίς να αφαιρεί σελίδες ή να σημειώνει σε αυτές.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του βιβλίου, ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με καινούριο ίδιου τίτλου εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας επιστροφής του.Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν τηρεί τους όρους και τα χρονικά όρια του δανεισμού διαγράφεται από τον κατάλογο μελών της βιβλιοθήκης και χάνει πλέον το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων.

Τα μέλη έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης της βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή τηλεφώνου ή διεύθυνσης οικίας και εργασίας, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε είναι μόνιμη.

Ποινή για καθυστέρηση επιστροφής βιβλίου σε σχέση με την ημερομηνία επιστροφής και μετά από ανανέωση 50 σεντ για κάθε μέρα καθυστέρησης, τα οποία πηγαίνουν στο ταμείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ


Τρίτη και  Πέμπτη  08:00πμ – 12:00μμ και 15:00μμ – 17:00μμ

Σάββατο 09:00πμ – 12:30μμ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Χατζηελένης 7, 2480 Τσέρι
Τηλέφωνο : 22380447
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : library@tseri.org.cy

Χάρτης

Χατζηελένης 7, 2480 Τσέρι