Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στην κατηγορία

Β' Δημοτικό Σχολείο Τσερίου

Εκπαίδευση
Αναλυόντα 17, 2480 Τσέρι

 

Πριν από την Αγγλική κατοχή της Κύπρου (1878) στο Τσέρι δεν λειτουργούσε σχολείο. Τα παιδιά του χωριού αναγκάζονταν να φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο του γειτονικού χωριού Πέρα Ορεινής.


Το πρώτο σχολείο στο Τσέρι κτίστηκε το 1883 στην αυλή της εκκλησίας. Ήταν ένα απλό ταπεινό κτίριο στο οποίο έμενε και ο δάσκαλος. Σ’ αυτό φοιτούσαν όλα σχεδόν τα αγόρια της σχολικής ηλικίας και μερικά κορίτσια. Πρώτος δάσκαλος ήταν ο Γεώργιος Λευκωσιάτης. Λόγω της σταθερής ανάπτυξης του χωριού το δημοτικό του χωριού μας φαινόταν ανεπαρκές στις αρχές της δεκαετίας του 30.


Το χωριό ήταν φτωχό και για την πραγματοποίηση του ονείρου χρειαζόντουσαν χορηγοί. Ύστερα από θερμές εκκλήσεις, τους βρήκαν στα πρόσωπα της Χατζηελένης που καταγόταν από τον Στρόβολο και ήταν παντρεμένη στο Τσέρι με τον Χατζημιχαήλη και τον αδελφό της Κωνσταντίνο Ρούσο που απέκτησε μεγάλη περιουσία στην Αίγυπτο και επέστρεψε στη Κύπρο.


Πρώτα κτίστηκε το «Ρούσειο» το 1932 σε γη που μέρος της ανήκε στον Τσεριώτη Ευθύμιο Τσαερά σαν αρρεναγωγείο και αργότερα το «Ελένειο» το 1934 σε χαλίτικη γη σαν παρθεναγωγείο. Κτίρια νεοκλασικού ρυθμού, κτισμένα σε 2 ξεχωριστούς λόφους, φώτιζαν το Τσέρι, για τα επόμενα 36 χρόνια. Μετά τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας του «Ελένειου» έγιναν και τα δυο σχολεία μεικτά. Και στους δύο λόφους κτίστηκαν άνετες κατοικίες για τους δασκάλους που κατοικήθηκαν μέχρι το 1953.


Μερικά χρόνια μετά το κτίσιμο και την λειτουργία των δύο Σχολείων, η Χατζηελένη με δικά της έξοδα τα υδροδότησε και τα προικοδότησε μ’ ένα ελιοχώρι έκτασης οκτώ στρεμμάτων, για τη μελλοντική συντήρησή τους.


Το 1968 λειτούργησε το Α΄ Δημοτικό σε γη που δωρίσθηκε από τη Μονή Μαχαιρά. Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο στο Τσέρι λειτούργησε το 1980 στο χώρο του Α΄ Δημοτικού και σε ιδιόκτητο κτίριο από το 1992 δίπλα από το «Ρούσειο». Το 1988 λειτούργησε το Β΄ Δημοτικό, ως δωρεά της Υπάτης Αρμοστείας των ΗΠΑ για τους Πρόσφυγες στο χώρο που παραχώρησε η Χατζηελένη σαν περιουσία των παλιών σχολείων. Τα εγκαίνια του σχολείου μας έγιναν το 1990 από τον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Φιλίππου.


Τα παλιά Δημοτικά έχουν ανακαινιστεί και σήμερα το «Ρούσειο» έγινε «Μουσείο – Σχολείο του παλιού καιρού». Δημιουργήθηκε τάξη με εξοπλισμό του παλιού σχολείου. Το «Ελένειο» λειτουργεί ως Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Χάρτης

Αναλυόντα 17, 2480 Τσέρι