• Αρχική
  • Ο Δήμος μας
  • Έργα Υποδομής

Έργα Υποδομής

 

Το Τσέρι αλλάζει - Η αναβάθμιση του δήμου μας

Η αναγκαιότητα για μια νέα πορεία εξελικτικής προόδου και ανάπτυξης, είχε εντοπιστεί τόσο από το Κοινοτικό Συμβούλιο, όσο και από τους κατοίκους του Τσερίου. Αποτέλεσμα της πολιτικής ωριμότητας και με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, οι πολίτες του Τσερίου υπερψήφισαν τη μετεξέλιξη σε Δήμο.

 Η νέα πνοή που προσδίδεται, προσφέρει νέες προοπτικές, περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει νέες ευθύνες και πιο δυναμικό τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η νέα πορεία που αρχίζει, συμβάλει όχι μόνο στη διοικητική εξέλιξη, αλλά και στην θεσμική αναβάθμιση ώστε το Τσέρι να συμβαδίζει με τους ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξής, με τον εκσυγχρονισμό που επιχειρείται γενικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την αποτελεσματικότερη λειτουργία, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με την προώθηση πάγιων αιτημάτων και κυρίως με τροχιοδρόμηση σύγχρονων έργων.

 

Έργα

Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας

Το έργο ονομάζεται «Ανάπλαση της πλατείας της εκκλησίας Αγ. Ανδρονίκου και Αθανασίας και του περιβάλλοντος χώρου». Τα έργα για τη διάπλαση και τη διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας πέριξ της εκκλησίας, Αγ. Ανδρονίκου και Αθανασίας άρχισαν μετά από σχετικό διαγωνισμό τον Ιανουάριου 2011. Το έργο που αφορά στην ανάπλασει της πλατείας και των παρακείμενων δρόμων, περιλαμβάνει και αναπαλαίωση παλιού παραδοσιακού ελιόμυλου, υπαίθριο αμφιθέατρο και χώρους πρασίνου. Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα του 2012 και βασίζεται στις σύγχρονες αρχές του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, στόχος έχει την αναδιοργάνωση του δημόσιου χώρου και την επίτευξη λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της κοινότητας.

 

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Ο κεντρικός δρόμος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα της Κοινότητας σηματοδοτήθηκε με φώτα τροχαίας κατά το 2011 διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη διέλευση γύρω, εντός και εκτός της κοινότητας.

 Το ρυθμιστικό σχέδιο για τον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 2006 και παρουσιάστηκε σε Παγκοινοτική Συγκέντρωση. Μετά από αντιδράσεις επηρεαζομένων κατοίκων, εκπονήθηκε μελέτη από ανεξάρτητο μελετητή μέσα από την οποία προστέθηκε ο σχεδιασμός κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Στροβόλου.

 Σήμερα, η μελέτη εξετάζεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για προετοιμασία των κατασκευαστικών έργων. Ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει πεζοδρομοποίηση του κύριου άξονα (Οδός Στροβόλου και Θεοδόση Πιερίδη), υπογειοποίηση υπηρεσιών, φωτισμό, κατασκεύη οχετών ομβρίων υδάτων. Η πραγματοποίηση του έργου θα συμβάλει στη διευκόλυνση και ασφαλέστερη διακίνηση πεζών και οχημάτων και ταυτόχρονα θα αναβαθμίση οδικά και αισθητικά την είσοδο στο Τσέριου και γενικά το κυριότερο οδικό άξονα.

 

Τοπικό Σχέδιο Τσερίου

Η διαδικασία για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου προ ετών. Εξαιτίας σχετικής ένστασης που υποβλήθηκε για το Τοπικό Σχέδιο της Πόλης Χρυσοχού, όλες οι διαδικασίες για τοπικά σχέδια αναστάληκε μέχρι την εξέταση του θέματος. Η νέα διαδικασία για το Τοπικό Σχέδιο Τσερίου άρχισε το Μάιο του 2011. Σκοπός της εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου είναι ο καθορισμός όλων των αναπτύξεων περιλαμβανόμενης και επέκτασης της Οικιστικής Ζώνης. Άλλα θέματα που ρυθμίζονται είναι η χωροθέτηση δικευκολύνσεων κοινωνικής υποδομής και σχετικών υπηρεσιών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

 Για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι γενικότερες και ειδικές αρχές και στόχοι της Κυβέρνησης όσον αφορά στην ανάπτυξη και στις επιμέρους πτυχές της, οι ευρωπαϊκές πρόνοιες και πολιτικές και τα προγραμματικά έγγραφα, οι προτάσεις των πολιτών όπως αυτές υποβλήθηκαν με την πρόσκληση του Υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο και στην ιστοσελίδα του υπουργείο, τα θέματα που προέκυψαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2011 και οι εισηγήσεις των ενδιαφερομένων μερών που υποβλήθηκαν μέχρι τις 8 Ιουλίου 2011, μετά από πρόσκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσερίου.

 Η εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου προσδίδει μια νέα δυναμική τόσο στο επίπεδο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, όσο και στο επίπεδο προστασίας, διαφύλαξης και διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και φυσικών πόρων, τον πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό και τη γενικότερη προαγωγή και διαχείριση της οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης.

 Ανάμεσα στους άξονες που διέπουν την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου έιναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η βελτίωση των δικτύων μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών και συγκοινωνιών και η λειτουργική οργάνωση και αναβάθμιση.

 Η προκαταρκτική Έκθεση του Τοπικού Σχεδίου Τσερίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (http://www.moi.gov.cy/moi/tph) και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (http://moi.gov.cy/)