• Αρχική
 • Ο Δήμος μας
 • Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τσερίου που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμου, είναι οι ακόλουθοι:

Σταύρος Μιχαήλ

Δήμαρχος
Σταύρος Μιχαήλ
Σταύρος Μιχαήλ
 • Ο Δήμαρχος ανήκει σε όλες τις Επιτροπές.

Κωνσταντίνος Καλογήρου

Αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνος Καλογήρου
  • Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων
  • Εκπροσώπηση στο ΚΥΚΑΤ και Υπεύθυνος ΚΥΚΑΤ Δήμου Τσερίου
  • Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου
  • Εκπροσώπηση στο ΣΚΕ Τσερίου
  • Ευρωπαϊκών θεμάτων
  • Οικονομικών και Φορολογιών
  • Πολιτισμού
  • Συμβούλιο Προσφορών

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Ευτύχιος Παπαμιχαήλ
  • Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων
  • Εκπροσώπηση στην Σχολική Εφορεία Τσερίου
  • Οικονομικών και Φορολογιών
  • Πρόσληψης Εργατών
  • Προσωπικού
  • Συντονιστές κομματικών ομάδων

Χριστάκης (Ττοφής) Δημητρίου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστάκης (Ττοφής) Δημητρίου
  • Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στο ΣΥΛ
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Πολιτισμού
  • Συμβούλιο Προσφορών
  • Τεχνική Επιτροπή

Νίκος Νικολάου

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκος Νικολάου
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Υγείας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
  • Οικονομικών και Φορολογιών
  • Πολιτισμού
  • Πρόσληψης Εργατών
  • Συμβούλιο Προσφορών
  • Συντονιστές κομματικών ομάδων

Κυριάκος Τούμπας

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριάκος Τούμπας
  • Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στο ΣΥΛ
  • Εκτελεστική Επιτροπή
  • Προσωπικού
  • Συμβούλιο Προσφορών
  • Τεχνική Επιτροπή

Σολωμός Σολωμού

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Σολωμός Σολωμού
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου
  • Εκπροσώπηση στο ΣΥΛ
  • Εκτελεστική Επιτροπή
  • Πολιτισμού
  • Συμβούλιο Προσφορών
  • Τεχνική Επιτροπή

Ηρόδοτος Παρτάκκης

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Ηρόδοτος Παρτάκκης
  • Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στην Σχολική Εφορεία Τσερίου
  • Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Επιτροπή Υγείας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
  • Ευρωπαϊκών θεμάτων
  • Συμβούλιο Προσφορών
  • Συντονιστές κομματικών ομάδων
  • Τεχνική Επιτροπή

Μιχάλης Ξυψιτής

Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχάλης Ξυψιτής
  • Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Διαχειριστική Επιτροπή
  • Εκπροσώπηση στην Σχολική Εφορεία Τσερίου
  • Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου
  • Επιτροπή Προσφορών
  • Ευρωπαϊκών θεμάτων
  • Οικονομικών και Φορολογιών
  • Προσωπικού
  • Συμβούλιο Προσφορών