Άδειες

1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ 

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(Ι) του 2002 και τον Τροποποιητικό Νόμο 137(Ι) του 2005, δεν μπορεί κανένας να κατέχει σκύλο, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια κατοχής σκύλου από την Αρμόδια Αρχή.

Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την ανανεώνει κάθε χρόνο.

Το τέλος έκδοσης άδειας κατοχής σκύλου ανέρχεται στα €20,50.

Για σκύλους που ανήκουν στις πιο κάτω φυλές ή σε διασταυρώσεις τους το τέλος της άδειας κατοχής είναι (€170,86) εκατό εβδομήντα ευρώ και ογδόντα έξι σεντς και για την έκδοση της άδειας υπάρχει η προϋπόθεση ότι ο σκύλος είναι στειρωμένος και ασφαλισμένος έναντι ζημιάς σε ξένη περιουσία και προξενήσει βλάβης έναντι οποιουδήποτε προσώπου. Επίσης πρέπει να φέρει φίμωτρο και να είναι δεμένος με λουρί και να κρατείται από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο 16 ετών και πάνω, όταν βρίσκεται εκτός  των ορίων της οικίας ή των υποστατικών του ιδιοκτήτη του. Για σκύλους που ανήκουν στις φυλές αυτές η έκδοση άδειας θα γίνεται μόνο από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας  και αφού επιβεβαιωθεί από Λειτουργό της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

 

·         Pit Bull Terrier ή American Pit Bull

·         Japanese Tossa

·         Dogo Argentino

·         Fila Brazileiro

·          

Για την παραχώρηση άδειας σκύλου παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στο Δήμο τα ακόλουθα:

1.       Βιβλιάριο Υγείας του σκύλου το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο.

2.       Πιστοποιητικό Σήμανσης και εγγραφής του σκύλου στο Κεντρικό Μητρώο Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το οποίο σας παρέχει ο κτηνίατρος (όλοι οι σκύλοι θα πρέπει να είναι σημασμένοι με microchip).Τα τέλη άδειας σκύλου πληρώνονται μόνο στα Ταμεία του Δήμου μας.

3.       Να είναι άνω των έξι (6) μηνών.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση απώλειας ή πώλησης / παραχώρησης του / των σκύλου / ων σας, τότε αυτό θα πρέπει να δηλωθεί για να γίνει η μεταβίβαση ή διαγραφή του / τους από το Μητρώο Σκύλων του Δήμου.

Για οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

2. Άδεια Πλανοδιοπωλησης

 

Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα:

 

α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (για τα φυσικά πρόσωπα που θα πλανοδιοπωλούν τρόφιμα/ποτά).

β. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Αρμόδια Αρχή για χρήση υγραερίου.

γ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Οχήματος ή Αμαξώματος (όπου απαιτείται χρήση οχήματος).

 

 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να υποβάλλεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.