• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Εγκατάσταση και λειτουργία φώτων τροχαίας στην συμβολή των οδών Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη

Εγκατάσταση και λειτουργία φώτων τροχαίας στην συμβολή των οδών Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη

Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024, 17:59

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάστασης και λειτουργίας φώτων τροχαίας στην συμβολή των οδών Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη

_____________________________________________________________________________

Γνωστοποιείται ότι, ο Δήμος Τσερίου σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς και αφού έλαβε την κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, έχει εγκαταστήσει φώτα τροχαίας στην συμβολή, των οδών Τεύκρου Ανθία και Θεοδόση Πιερίδη τα  οποία θα τεθούν  σε λειτουργία την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως συμμορφώνονται με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

Τσέρι, 09 Ιανουαρίου 2024

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ