• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, 02:32

Ο Δήμος Τσερίου δέχεται προτάσεις-προσφορές για αγορά υπηρεσιών για Τριμελές Ομάδα, η οποία θα αποτελείται απο δύο Τεχνικούς Μηχανικούς, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Γραφεία του Δήμου Τσερίου επί καθημερινής βάσης με πλήρη ωράριο και ένα Μηχανικό ο οποίος θα εργάζεται για τον Δήμο Τσερίου για  25 ώρες εβδομαδιαίως, θα έχει την εποπτεία και τον συντονισμο της ομάδας και θα υπογράφει για τον Δήμο.

Εκτιμώμενη Αξία 5000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α

Περισσότερες πληροφορίες δείτε μέσα στην Ιστοσελίδα και στην κατηγορία Προσφορές, Λίστα Προσφορών.