Ειδοποίηση-Καθαρισμός Οικοπέδων/ Χωραφιών/ Τεμαχίων Γης

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021, 11:14

Ο Δήμος Τσερίου ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/χωραφιών/τεμαχίων γης εντός των δημοτικών του ορίων, όπως προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνσην χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και τυχόν αχρήστων αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Μαίου 2021.  Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά απο τρίτους.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση πιο κάτω.

Έντυπα