• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Δήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο Σχολικών Τροχονόμων για τα δύο Δημοτικά Σχολεία Τσ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο Σχολικών Τροχονόμων για τα δύο Δημοτικά Σχολεία Τσ

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, 19:17

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.09.21-30.06.23

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

 

 

Έντυπα