ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021, 17:41

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

 

Έντυπα

  • 20.07.2021 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δ. ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ Β.Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.pdf