Αγορά υπηρεσιών για δύο θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021, 15:04

Ο Δήμος Τσερίου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών για 2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, για χρονική περίοδο διάρκειας δώδεκα μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα μήνες.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωση με τις αναλυτικές πληροφορίες και το έντυπο για δήλωση ενδιαφέροντος.

14/09/21

Έντυπα

  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ.pdf
  • 09.2021- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf