Εκστρατεία καταπολέμησης της Ποντίκας στην Κτηνοτροφική Περιοχή Τσερίου

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, 15:31

Επισυνάπτεται ανακοίνωση σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

 

Δήμος Τσερίου

28.02.22

Έντυπα