ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, 19:40

Επισυνάπτεται ενημερωτική ανακοίνωση.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

Έντυπα