• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Συμμετοχή Δήμου Τσερίου στο πρόγραμμα του Σταθμού Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΙΘΑΚΗ, ΚΕΝΘΕΑ

Συμμετοχή Δήμου Τσερίου στο πρόγραμμα του Σταθμού Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΙΘΑΚΗ, ΚΕΝΘΕΑ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, 13:14

Ο Δήμος Τσερίου συμμετέχει στο πρόγραμμα του Σταθμού Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΙΘΑΚΗ ΚΕΝΘΕΑ ο οποίος εδρεύει στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρά Χωρίου Νήσου.

Περισσότερες λεπτομέρείες στο συνημμένο έντυπο.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ

30/03/22

Έντυπα