ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022, 19:18

Ο Δήμος Τσερίου τον Απρίλιο προγραμματίζει εκστρατεία για την καταπολέμηση της ποντίκας εντός των ορίων Τσερίου.

Λεπτομέρειες της εκστρατείας στο συνημμένο έντυπο.

Δήμος Τσερίου

31/03/22

 

Φωτογραφίες

Έντυπα