ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-2023 Κ.Ι.Ε. ΤΣΕΡΙΟΥ

Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022, 13:19

Ακολουθεί λεπτομερείς ανακοίνωση για εγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Τσερίου για το έτος 2022-2023.

Έντυπα