Προς ιδιοκτήτες ακινήτων: Τέλη Σκυβάλων 2022

Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022, 10:57

Προς ιδιοκτήτες ακινήτων: Τέλη Σκυβάλων 2022

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι ο Δήμος Τσερίου θα αποστέλλει προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη και όχι στους ενοικιαστές, με την οποία του γνωστοποιεί τόσο το ύψος του τέλους  που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στο τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν λάβει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους αυτού και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.

Δήμος Τσερίου

08/06/22