• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, 20:11

Ο Δήμος Τσερίου δέχεται προτάσεις - προσφορές για αγορά υπηρεσιών για τριμελές ομάδα, η οποία θα αποτελείται απο δύο Τεχνικούς Μηχανικούς οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Γραφεία του Δήμου Τσερίου, επί καθημερινής βάσης με πλήρη ωράριο και ένα Μηχανικό ο οποίος θα εργάζεται για το Δήμο Τσερίου για 25 ώρες εβδομαδιαίως, θα έχει την εποπτεία και τον συντονισμό της ομάδας και θα υπογράφει για το Δήμο.

Εκτιμώμενη αξία 5000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α μηνιαίως. Οι εισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ευθύνη του Ανάδοχου και τα μέλη της Ομάδας δεν έχουν δικαίωμα σε αργίες, άδειες ασθενείας και ανάπαυσης.

Έντυπα