• Αρχική
  • Επισκέπτες
  • Κοινωνική Μέριμνα

Τουριστικός Οδηγός

Κοινωνική Μέριμνα

πίσω στις κατηγορίες
Κοινωνική Μέριμνα
Μπουμπουλίνας 10 2480, Τσέρι
Το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων έχει ανεγερθεί από το Δήμο Τσερίου, το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από εισφορές του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Τσερίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των κατοίκων της κοινότητας. Διοικείται από συμβούλιο το οποίο αποτελείται από μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσερίου και του οικείου Συμβουλίου Κοινωνικής Ευημερίας.  Η λειτουργία του άρχισε το 2002 και πρωταρχικός του στόχος είναι η φροντίδα και ανακούφιση των ενοίκων του, μέσα από στενή συνεργασία με το περιβάλλον και τους οικείους των θαμώνων του. Το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων διαθέτει τριάντα οκτώ κλίνες και προσοντούχο και εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από δ…

Χάρτης