Επιτροπές

Δημόσιες Συνεδρίες
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε στην πρώτη κιόλα συνεδρία του, όπως οι συνεδρίες του είναι δημόσιες όπως αυτό ορίζεται από τον Περί Δήμων Νόμο και ότι θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 17:30 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου. Την απόφαση αυτή, επιβεβαίωσε και στη δεύτερη του συνεδρία.


Στην πρώτη του συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο, όρισε τη λειτουργία των ακόλουθων δημοτικών επιτροπών με την εξής σύνθεση:

Διαχειριστική Επιτροπή

Βάσει νόμου ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Συμβούλιο Προσφορών

Βάσει νόμου ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Εκπροσώπηση στο Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου

Κωνσταντίνος Καλογήρου – Αντιδήμαρχος

Χριστάκης Δημητρίου

Νίκος Νικολάου

Σολωμός Σολωμού

Ηρόδοτος Παρτάκκης

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Εκπροσώπηση στο ΣΚΕ Τσερίου

Κωνσταντίνος Καλογήρου – Αντιδήμαρχος

 

Εκπροσώπηση στο ΚΥΚΑΤ και Υπεύθυνος ΚΥΚΑΤ Δήμου Τσερίου

Κωνσταντίνος Καλογήρου – Αντιδήμαρχος

 

Εκπροσώπηση στην Σχολική Εφορεία Τσερίου

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ,

Σολωμός Σολωμού,

Ηρόδοτος Παρτάκκης,

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Εκπροσώπηση στο ΣΥΛ

Κυριάκος Τούμπας,

Χριστάκης Δημητρίου,

Σολωμός Σολωμού

 

Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων

Σταύρος Μιχαήλ – Δήμαρχος και

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ

(Αναπληρωτής ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Καλογήρου)

 

Τεχνική Επιτροπή

Κυριάκος Τούμπας – Πρόεδρος,

Χριστάκης Δημητρίου,

Σολωμός Σολωμού και

Ηρόδοτος Παρτάκκης

 

Επιτροπή Προσφορών

Νίκος Νικολάου - Πρόεδρος,

Χριστάκης Δημητρίου,

Ηρόδοτος Παρτάκκης και

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Επιτροπή Υγείας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Ηρόδοτος Παρτάκκης - Πρόεδρος,

Κωνσταντίνος Καλογήρου,

Χριστάκης Δημητρίου και

Νίκος Νικολάου

 

Αθλητισμού και Νεολαίας

Χριστάκης Δημητρίου - Πρόεδρος,

Κυριάκος Τούμπας,

Ηρόδοτος Παρτάκκης και

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Πολιτισμού

Σταύρος Μιχαήλ - Δήμαρχος - Πρόεδρος,

Κωνσταντίνος Καλογήρου,

Χριστάκης Δημητρίου,

Νίκος Νικολάου και

Σολωμός Σολωμού

 

Προσωπικού

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ - Πρόεδρος,

Κυριάκος Τούμπας και

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Πρόσληψης Εργατών

Σταύρος Μιχαήλ - Δήμαρχος – Πρόεδρος,

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ και

Νίκος Νικολάου

 

Ευρωπαϊκών θεμάτων

Μιχάλης Ξυψιτής - Πρόεδρος,

Κωνσταντίνος Καλογήρου και

Ηρόδοτος Παρτάκκης

 

Εκτελεστική

Σολωμός Σολωμού – Πρόεδρος,

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ και

Κυριάκος Τούμπας

 

Οικονομικών και Φορολογιών

Κωνσταντίνος Καλογήρου - Πρόεδρος,

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ,

Νίκος Νικολάου και

Μιχάλης Ξυψιτής

 

Συντονιστές κομματικών ομάδων

ΑΚΕΛ

Ευτύχιος Παπαμιχαήλ

ΔΗΣΥ

Νίκος Νικολάου

ΔΗΚΟ

Σολωμός Σολωμού

ΕΔΕΚ

Κώστας Καλογήρου

KINHMA ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ηρόδοτος Παρτάκκης

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ

Μιχάλης Ξυψιτής